Strobe edge
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Strobe edge

Thể Loại Truyện : Drama, Romance, School Life, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 25-11,2011

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (37 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 9

Số lần đọc: 1,144

Tóm tắt:

Câu chuyện tình cảm xoay quanh Ninako, một nữ sinh trung học bình thường và Ren, hotboy của trường nơi cô đang học.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 37

27/11/2016

Chapter 36

25/11/2011

Chapter 35

25/11/2011

Chapter 34

25/11/2011

Chapter 33

25/11/2011
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

25/11/2011

Chapter 2

25/11/2011

Chapter 3

25/11/2011

Chapter 4

25/11/2011

Chapter 5

25/11/2011

Chapter 6

25/11/2011

Chapter 7

25/11/2011

Chapter 8

25/11/2011

Chapter 9

25/11/2011

Chapter 10

25/11/2011

Chapter 11

25/11/2011

Chapter 12

25/11/2011

Chapter 13

25/11/2011

Chapter 14

25/11/2011

Chapter 15

25/11/2011

Chapter 16

25/11/2011

Chapter 17

25/11/2011

Chapter 18

25/11/2011

Chapter 19

25/11/2011

Chapter 20

25/11/2011

Chapter 21

25/11/2011

Chapter 22

25/11/2011

Chapter 23

25/11/2011

Chapter 24

25/11/2011

Chapter 25

25/11/2011

Chapter 26

25/11/2011

Chapter 27

25/11/2011

Chapter 28

25/11/2011

Chapter 29

25/11/2011

Chapter 30

25/11/2011

Chapter 31

25/11/2011

Chapter 32

25/11/2011

Chapter 33

25/11/2011

Chapter 34

25/11/2011

Chapter 35

25/11/2011

Chapter 36

25/11/2011

Chapter 37

27/11/2016
Top