Sự Cám Dỗ Xấu Xa
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Sự Cám Dỗ Xấu Xa

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 27-07,2017 (40 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,390

Tóm tắt:

Bộ truyện tình cảm mới ra nhưng đã đứng top 1. Đừng bỏ lỡ ^^!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 40

27/07/2017

Chapter 39

27/07/2017

Chapter 38

27/07/2017

Chapter 37

27/07/2017

Chapter 36

27/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1-2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 9

26/11/2016

Chapter 9.5

26/11/2016

Chapter 10

26/11/2016

Chapter 10.5

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016

Chapter 12

26/11/2016

Chapter 13

26/11/2016

Chapter 14

26/11/2016

Chapter 15

26/11/2016

Chapter 16

26/11/2016

Chapter 17

26/11/2016

Chapter 18

26/11/2016

Chapter 19

26/11/2016

Chapter 20

26/11/2016

Chapter 21

26/11/2016

Chapter 22

26/11/2016

Chapter 23

26/11/2016

Chapter 24

26/11/2016

Chapter 25

07/01/2017

Chapter 26

07/01/2017

Chapter 27

07/01/2017

Chapter 28

07/01/2017

Chapter 29

07/01/2017

Chapter 30

07/01/2017

Chapter 31-32

07/01/2017

Chapter 33

27/07/2017

Chapter 34

27/07/2017

Chapter 35

27/07/2017

Chapter 36

27/07/2017

Chapter 37

27/07/2017

Chapter 38

27/07/2017

Chapter 39

27/07/2017

Chapter 40

27/07/2017
Top