Sự Mặc Cảm Của Athena
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Sự Mặc Cảm Của Athena

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhwa, Mystery, Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (21 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 566

Tóm tắt:

Mối tình " chú - cháu " Đọc truyện này nhân sinh quan và khái niệm nam nữ dễ bị đảo lộn... :v

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 9

26/11/2016

Chapter 10

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016

Chapter 12

26/11/2016

Chapter 13

07/01/2017

Chapter 14

07/01/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017
Top