Sự Mê Hoặc Của Sói
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Sự Mê Hoặc Của Sói

Thể Loại Truyện : Supernatural, Other, Action, Comedy

Ngày tạo: 12-08,2015

Ngày cập nhật: 08-01,2017 (39 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,336

Tóm tắt:

Dựa trên tiểu thuyết cùng tên.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 39

08/01/2017

Chapter 38

08/01/2017

Chapter 37

08/01/2017

Chapter 36

08/01/2017

Chapter 35

08/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

09/02/2015

Chapter 2

11/02/2015

Chapter 3

13/02/2015

Chapter 4

15/02/2015

Chapter 5

17/02/2015

Chapter 6

18/02/2015

Chapter 7

19/02/2015

Chapter 8

19/02/2015

Chapter 9

25/02/2015

Chapter 10

02/03/2015

Chapter 11

04/03/2015

Chapter 12

06/03/2015

Chapter 13

09/03/2015

Chapter 14

13/03/2015

Chapter 15

16/03/2015

Chapter 16

18/03/2015

Chapter 17

20/03/2015

Chapter 18

23/03/2015

Chapter 19

26/03/2015

Chapter 20

27/03/2015

Chapter 21

31/03/2015

Chapter 22

18/04/2015

Chapter 23

26/04/2015

Chapter 24

30/04/2015

Chapter 25

13/05/2015

Chapter 26

22/05/2015

Chapter 27

26/05/2015

Chapter 28

04/06/2015

Chapter 29

16/06/2015

Chapter 30

22/06/2015

Chapter 31

29/06/2015

Chapter 32

12/08/2015

Chapter 33

08/01/2017

Chapter 34

08/01/2017

Chapter 35

08/01/2017

Chapter 36

08/01/2017

Chapter 37

08/01/2017

Chapter 38

08/01/2017

Chapter 39

08/01/2017
Top