Sư Phụ Thế Giới
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Sư Phụ Thế Giới

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Harem, Mature, Mystery, Romance, School Life, Seinen, Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 07-01,2017

Ngày cập nhật: 30-12,2018 (15 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 580

Tóm tắt:

Kể về một điệp viên bị chết chuyển sinh sang thế giới có đấu khí cân cả thế giới :v

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 18

30/12/2018

Chapter 17

26/12/2018

Chapter 16

05/11/2018

Chapter 15

06/10/2018

Chapter 14

27/07/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/07/2017

Chapter 2

27/07/2017

Chapter 3

27/07/2017

Chapter 4

27/07/2017

Chapter 5

27/07/2017

Chapter 6

27/07/2017

Chapter 10

27/07/2017

Chapter 11

14/10/2017

Chapter 12

05/01/2018

Chapter 13

08/01/2018

Chapter 14

27/07/2018

Chapter 15

06/10/2018

Chapter 16

05/11/2018

Chapter 17

26/12/2018

Chapter 18

30/12/2018
Top