Sử Thượng Đệ Nhất Yêu
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Sử Thượng Đệ Nhất Yêu

Thể Loại Truyện : Harem, Manhua, Other

Ngày tạo: 16-10,2015

Ngày cập nhật: 16-10,2015 (44 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 640

Tóm tắt:

Xem đi rồi biết ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 44

16/10/2015

Chapter 43

07/10/2015

Chapter 42

30/09/2015

Chapter 41

26/09/2015

Chapter 40

24/09/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

14/07/2015

Chapter 2

15/07/2015

Chapter 3

16/07/2015

Chapter 4

17/07/2015

Chapter 5

19/07/2015

Chapter 6

20/07/2015

Chapter 7

21/07/2015

Chapter 8

24/07/2015

Chapter 9

24/07/2015

Chapter 10

24/07/2015

Chapter 11

24/07/2015

Chapter 12

25/07/2015

Chapter 13

25/07/2015

Chapter 14

26/07/2015

Chapter 15

03/08/2015

Chapter 16

04/08/2015

Chapter 17

06/08/2015

Chapter 18

10/08/2015

Chapter 19

10/08/2015

Chapter 20

12/08/2015

Chapter 21

22/08/2015

Chapter 22

22/08/2015

Chapter 23

23/08/2015

Chapter 24

24/08/2015

Chapter 25

25/08/2015

Chapter 26

26/08/2015

Chapter 27

28/08/2015

Chapter 28

29/08/2015

Chapter 29

01/09/2015

Chapter 30

03/09/2015

Chapter 31

03/09/2015

Chapter 32

04/09/2015

Chapter 33

06/09/2015

Chapter 34

07/09/2015

Chapter 35

08/09/2015

Chapter 36

10/09/2015

Chapter 37

12/09/2015

Chapter 38

14/09/2015

Chapter 39

24/09/2015

Chapter 40

24/09/2015
Top