Sugar Dark
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Sugar Dark

Thể Loại Truyện : Fantasy, Horror, Mature, Mystery, Romance, Seinen, Supernatural

Ngày tạo: 22-05,2012

Ngày cập nhật: 22-05,2012 (19 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 1,010

Tóm tắt:

Bị án oan, tù nhân số 5722 phải đến 1 đại nghĩa địa lao động công ích. Một lần, anh được giao cho chôn 1 thứ, 1 thứ kinh khủng, quái vật, mà người ta gọi là Hắc Ám… Translator: Dreamcaster PR: Hỏa Vô Song Editor: Lavy

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 19

22/05/2012

Chapter 18

22/05/2012

Chapter 17

22/05/2012

Chapter 16

22/05/2012

Chapter 15

22/05/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

22/05/2012

Chapter 2

22/05/2012

Chapter 3

22/05/2012

Chapter 4

22/05/2012

Chapter 5

22/05/2012

Chapter 6

22/05/2012

Chapter 7

22/05/2012

Chapter 8

22/05/2012

Chapter 9

22/05/2012

Chapter 10

22/05/2012

Chapter 11

22/05/2012

Chapter 12

22/05/2012

Chapter 13

22/05/2012

Chapter 14

22/05/2012

Chapter 15

22/05/2012

Chapter 16

22/05/2012

Chapter 17

22/05/2012

Chapter 18

22/05/2012

Chapter 19

22/05/2012
Top