Sui Youbi
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Sui Youbi

Thể Loại Truyện : Romance, Seinen, Other, Comedy

Ngày tạo: 14-05,2015

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (6 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 276

Tóm tắt:

Sui một người ở một nước không rõ tới Nhật Bản kết hôn và chuyên xoay quanh vấn đề thích nghi của cô

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 2

14/05/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

05/05/2015

Chapter 2

14/05/2015

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016
Top