Suicide Parabellum
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Suicide Parabellum

Thể Loại Truyện : Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 26-01,2014

Ngày cập nhật: 26-01,2014 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 159

Tóm tắt:

Tình bạn không thể chia cắt của hai cô gái sẽ đi về đâu khi một người phải trải qua bao nhiêu cửa ải để tìm người còn lại? Thêm một câu truyện lý thú của Douman Seiman.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

26/01/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/01/2014
Top