Summer Wars
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Summer Wars

Thể Loại Truyện : Romance, Action, Comedy

Ngày tạo: 06-03,2015

Ngày cập nhật: 06-03,2015 (2 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 153

Tóm tắt:

thanh niên giỏi toán và gái samurai 

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 2

06/03/2015

Chapter 1

01/03/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

01/03/2015

Chapter 2

06/03/2015
Top