Sunadokei - Đồng hồ cát
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Sunadokei - Đồng hồ cát

Thể Loại Truyện : Drama, Romance, Shoujo, Other, Comedy

Ngày tạo: 18-11,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (70 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,186

Tóm tắt:

Hiện tại... Qúa khứ... Tương lai... Lời hứa của ngày hôm qua... Sẽ không trở lại.. Một lần nữa...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 70

27/11/2016

Chapter 69

27/11/2016

Chapter 68

27/11/2016

Chapter 67

27/11/2016

Chapter 66

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/01/2015

Chapter 2

26/01/2015

Chapter 3

26/01/2015

Chapter 4

26/01/2015

Chapter 5

26/01/2015

Chapter 6

26/01/2015

Chapter 7

26/01/2015

Chapter 8

26/01/2015

Chapter 9

26/01/2015

Chapter 10

26/01/2015

Chapter 11

05/02/2015

Chapter 12

05/02/2015

Chapter 13

19/02/2015

Chapter 14

19/02/2015

Chapter 15

25/02/2015

Chapter 16

05/03/2015

Chapter 17

12/03/2015

Chapter 18

20/03/2015

Chapter 19

04/04/2015

Chapter 20

04/04/2015

Chapter 21

13/04/2015

Chapter 22

23/04/2015

Chapter 23

23/04/2015

Chapter 24

07/05/2015

Chapter 25

07/05/2015

Chapter 26

15/05/2015

Chapter 27

21/05/2015

Chapter 28

27/05/2015

Chapter 29

07/06/2015

Chapter 30

16/06/2015

Chapter 31

01/07/2015

Chapter 32

01/07/2015

Chapter 33

01/07/2015

Chapter 34

22/07/2015

Chapter 35

22/07/2015

Chapter 36

22/07/2015

Chapter 37

20/08/2015

Chapter 38

20/08/2015

Chapter 39

20/08/2015

Chapter 40

20/08/2015
Top