Sủng Phi Của Pharaoh
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Sủng Phi Của Pharaoh

Thể Loại Truyện : Xuyên Không, Romance, Action, Comedy

Ngày tạo: 08-11,2015

Ngày cập nhật: 29-04,2018 (78 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 3,424

Tóm tắt:

Một giấy hôn ước, người mà ca ca lấy không phải là nàng, tình yêu ngăn cấm là tấm vé một chiều không thể đảo ngược. Vòng tay hình rắn chạm khắc lời thề tình yêu 3000 năm kéo nàng tới thời đại của các pharaoh.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 678211

29/04/2018

Chapter 67

29/04/2018

Chapter 66

19/04/2018

Chapter 64

19/03/2018

Chapter 648211

19/03/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

10/03/2015

Chapter 2

10/04/2015

Chapter 3

08/05/2015

Chapter 4

05/06/2015

Chapter 5

25/06/2015

Chapter 6

27/07/2015

Chapter 7

23/08/2015

Chapter 8

21/09/2015

Chapter 9

18/10/2015

Chapter 10

08/11/2015

Chapter 11

26/11/2016

Chapter 12

26/11/2016

Chapter 13

26/11/2016

Chapter 14

26/11/2016

Chapter 15

26/11/2016

Chapter 16

26/11/2016

Chapter 17

26/11/2016

Chapter 18

26/11/2016

Chapter 19

26/11/2016

Chapter 20

26/11/2016

Chapter 21

26/11/2016

Chapter 22

26/11/2016

Chapter 23

26/11/2016

Chapter 24

26/11/2016

Chapter 25

26/11/2016

Chapter 26

26/11/2016

Chapter 27

26/11/2016

Chapter 28

26/11/2016

Chapter 29

26/11/2016

Chapter 30

26/11/2016

Chapter 31

26/11/2016

Chapter 32

26/11/2016

Chapter 33

26/11/2016

Chapter 34

26/11/2016

Chapter 35

26/11/2016

Chapter 36

26/11/2016

Chapter 37

07/01/2017

Chapter 38

07/01/2017

Chapter 39

07/01/2017

Chapter 40

27/07/2017
Top