Super Dragon Bros Z
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Super Dragon Bros Z

Thể Loại Truyện : Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 21-10,2012

Ngày cập nhật: 21-10,2012 (7 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 336

Tóm tắt:

Đây là câu chuyện đan xen giữa Dragon Ball và Mario, cốt truyện được theo nội dung Dragon Ball nhưng có khác đôi chút...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 7

21/10/2012

Chapter 6

21/10/2012

Chapter 5

21/10/2012

Chapter 4

21/10/2012

Chapter 3

21/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/10/2012

Chapter 2

21/10/2012

Chapter 3

21/10/2012

Chapter 4

21/10/2012

Chapter 5

21/10/2012

Chapter 6

21/10/2012

Chapter 7

21/10/2012
Top