Super Robot Taisen OG - Divine Wars - Record of ATX
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Super Robot Taisen OG - Divine Wars - Record of ATX

Thể Loại Truyện : Mecha, Other, Action

Ngày tạo: 22-12,2011

Ngày cập nhật: 22-12,2011 (15 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 698

Tóm tắt:

Dựa trên cốt truyện của game Super Robot Taisen Original Generations. Đây là câu chuyện về Kyosuke bắt đầu từ những sự kiện đầu tiên, trải qua những âm mưu chính trị, kế hoạch phát triển vũ khí, sự phản bội, những cuộc nổi loạn, gặp gỡ và chiến đấu cùng những người có năng lực đặc biệt. Dù chỉ là một con người bình thuờng, anh vẫn dũng cảm cùng cỗ máy của riêng mình, Alt Eisen, lao vào chiến trường và đập tan bất cứ thứ gì cản bước mình.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 15

22/12/2011

Chapter 14

22/12/2011

Chapter 13

22/12/2011

Chapter 12

22/12/2011

Chapter 11

22/12/2011
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

22/12/2011

Chapter 2

22/12/2011

Chapter 3

22/12/2011

Chapter 4

22/12/2011

Chapter 5

22/12/2011

Chapter 6

22/12/2011

Chapter 7

22/12/2011

Chapter 8

22/12/2011

Chapter 9

22/12/2011

Chapter 10

22/12/2011

Chapter 11

22/12/2011

Chapter 12

22/12/2011

Chapter 13

22/12/2011

Chapter 14

22/12/2011

Chapter 15

22/12/2011
Top