Superior
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Superior

Thể Loại Truyện : Manhwa, Shoujo, Action

Ngày tạo: 31-05,2014

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (22 - chap) - Tạm Ngưng

Rate: 8

Số lần đọc: 273

Tóm tắt:

Đọc rồi biết ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 10.2

27/11/2016

Chapter 10.1

27/11/2016

Chapter 9.3

27/11/2016

Chapter 9.2

27/11/2016

Chapter 9.1

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

18/05/2014

Chapter 2

18/05/2014

Chapter 3

28/05/2014

Chapter 4

31/05/2014

Chapter 5.1

27/11/2016

Chapter 5.2

27/11/2016

Chapter 5.3

27/11/2016

Chapter 6.1

27/11/2016

Chapter 6.2

27/11/2016

Chapter 6.3

27/11/2016

Chapter 7.1

27/11/2016

Chapter 7.2

27/11/2016

Chapter 7.3

27/11/2016

Chapter 8.1

27/11/2016

Chapter 8.2

27/11/2016

Chapter 8.3

27/11/2016

Chapter 8.4

27/11/2016

Chapter 9.1

27/11/2016

Chapter 9.2

27/11/2016

Chapter 9.3

27/11/2016

Chapter 10.1

27/11/2016

Chapter 10.2

27/11/2016
Top