Superior Spider Man
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Superior Spider Man

Thể Loại Truyện : Action, Comedy, Comic

Ngày tạo: 30-10,2014

Ngày cập nhật: 30-10,2014 (36 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,479

Tóm tắt:

Sau cái chết của Peter Parker ở cuối "Dying Wish" storyline trong Amazing Spider-Man #700, Otto Octavius đã cấy tâm trí của mình vào cơ thể của Peter Parker, quyết tâm chứng minh bản thân là một "Superior" Spider-Man bằng việc trở thành vừa là một siêu anh hùng và một con người tốt hơn Parker bao giờ có thể.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 33

30/10/2014

Chapter 32

11/08/2014

Chapter 31.2

25/06/2014

Chapter 31.1

25/06/2014

Chapter 31.5

21/04/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/03/2014

Chapter 2

27/03/2014

Chapter 3

27/03/2014

Chapter 4

27/03/2014

Chapter 5

27/03/2014

Chapter 6

27/03/2014

Chapter 7

27/03/2014

Chapter 8

27/03/2014

Chapter 9

27/03/2014

Chapter 10

27/03/2014

Chapter 11

27/03/2014

Chapter 12

27/03/2014

Chapter 13

27/03/2014

Chapter 14

27/03/2014

Chapter 15

27/03/2014

Chapter 16

27/03/2014

Chapter 17

27/03/2014

Chapter 18

27/03/2014

Chapter 19

27/03/2014

Chapter 20

27/03/2014

Chapter 21

27/03/2014

Chapter 22

27/03/2014

Chapter 23

27/03/2014

Chapter 24

27/03/2014

Chapter 25

27/03/2014

Chapter 26

27/03/2014

Chapter 27

27/03/2014

Chapter 28

27/03/2014

Chapter 29

27/03/2014

Chapter 30

30/03/2014

Chapter 31

20/04/2014

Chapter 31.5

21/04/2014

Chapter 31.1

25/06/2014

Chapter 31.2

25/06/2014

Chapter 32

11/08/2014

Chapter 33

30/10/2014