Superior Spider Man Team Up
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Superior Spider Man Team Up

Thể Loại Truyện : Action, Comic

Ngày tạo: 04-09,2014

Ngày cập nhật: 04-09,2014 (6 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 397

Tóm tắt:

Series phụ liên kết series chính Superior Spider Man với các bộ truyện khác của Marvel.
Vì mục đích chính của series là liên kết với các bộ truyện khác nên các bạn cũng đừng thấy thắc mắc khi không thấy kết thúc của tập truyện, vì rất có thể cái kết đang nằm trong bộ truyện kia :D . 

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 6

04/09/2014

Chapter 5

21/06/2014

Chapter 4

29/04/2014

Chapter 3

17/04/2014

Chapter 2

06/04/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/03/2014

Chapter 2

06/04/2014

Chapter 3

17/04/2014

Chapter 4

29/04/2014

Chapter 5

21/06/2014

Chapter 6

04/09/2014
Top