Superman: Earth One
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Superman: Earth One

Thể Loại Truyện : Comic

Ngày tạo: 26-01,2013

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (9 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 441

Tóm tắt:

1 SUPERMAN của thế giới khác... Earth-One. Cùng đọc và cảm nhận nhé ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017
Top