Sweet Emotion
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Sweet Emotion

Thể Loại Truyện : One Shot, Romance, Other

Ngày tạo: 13-03,2014

Ngày cập nhật: 13-03,2014 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 116

Tóm tắt:

"Tớ muốn là người mang cho cậu hạnh phúc chứ không phải ai khác."

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 0

13/03/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

13/03/2014
Top