Sweet Home Shigan
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Sweet Home Shigan

Thể Loại Truyện : School Life, Other

Ngày tạo: 14-05,2014

Ngày cập nhật: 14-05,2014 (5 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 258

Tóm tắt:

Bạn học cùng một lớp

Cùng một câu lạc bộ

Rồi trở thành anh em một nhà...Đây có phải là duyên phận?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Extra

14/05/2014

Chapter 4

20/04/2014

Chapter 3

30/03/2014

Chapter 2

30/12/2013

Chapter 1

17/11/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

17/11/2013

Chapter 2

30/12/2013

Chapter 3

30/03/2014

Chapter 4

20/04/2014

Extra

14/05/2014