Switch girl
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Switch girl

Thể Loại Truyện : School Life, Shoujo

Ngày tạo: 08-11,2015

Ngày cập nhật: 15-08,2018 (56 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 1,775

Tóm tắt:

Tamiya Nika - một hot girl nổi tiếng ở trường và là người luôn được bạn bè ngưỡng mộ, đây chính là nhân vật chính của chúng ta. Nhưng... P/viên: Vậy có nghĩa là nhỏ đó chính là switch girl? Aigoo~: Vâg, chính hắn và đồng bọn. Để yên cho tôi kể nốt. P/viên: Nhưng sao lại là switch girl? Switch girl có nghĩa là gì? Khó hiểu thế!? Đã dịch cả bộ thì giải thích luôn cái tựa đề đi chứ! Chơi nhau à? Aigoo~: Thế mới bảo để kể nốt *lật bàn* Nhưng... vụ đó... đại khái... thôi tại hạ cáo lui. Tự đọc tự tìm hiểu nhé *ù té* P/viên: Warning! Cảnh báo có mùi bựa đâu đây!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 57

15/08/2018

Chapter 55

08/09/2017

Chapter 54

27/11/2016

Chapter 53

27/11/2016

Chapter 52

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/10/2012

Chapter 2

21/10/2012

Chapter 3

21/10/2012

Chapter 4

21/10/2012

Chapter 5

21/10/2012

Chapter 6

21/10/2012

Chapter 7

21/10/2012

Chapter 8

21/10/2012

Chapter 9

21/10/2012

Chapter 10

21/10/2012

Chapter 11

21/10/2012

Chapter 12

21/10/2012

Chapter 13

21/10/2012

Chapter 14

21/10/2012

Chapter 15

21/10/2012

Chapter 16

21/10/2012

Chapter 17

21/10/2012

Chapter 18

21/10/2012

Chapter 19

26/10/2012

Chapter 20

07/11/2012

Chapter 21

16/11/2012

Chapter 22

06/12/2012

Chapter 23

19/12/2012

Chapter 24

05/01/2013

Chapter 25

21/01/2013

Chapter 26

07/03/2013

Chapter 27

29/03/2013

Chapter 28

12/04/2013

Chapter 29

28/04/2013

Chapter 30

04/05/2014

Chapter 31

05/05/2014

Chapter 32

20/05/2014

Chapter 33

25/05/2014

Chapter 34

23/07/2014

Chapter 35

23/07/2014

Chapter 36

07/10/2015

Chapter 37

14/10/2015

Chapter 38

29/10/2015

Chapter 39

08/11/2015

Chapter 40

27/11/2016
Top