Sword Art Online - Alicization
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Sword Art Online - Alicization

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Romance, Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 02-03,2018 (7 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 140

Tóm tắt:

Chuyển thể Alicization Arc từ vol 9 của Light Novel Sword Art Online.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 7

02/03/2018

Chapter 6

02/03/2018

Chapter 5

02/03/2018

Chapter 4

02/03/2018

Chapter 3

02/03/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

02/03/2018

Chapter 3

02/03/2018

Chapter 4

02/03/2018

Chapter 5

02/03/2018

Chapter 6

02/03/2018

Chapter 7

02/03/2018
Top