Sword Art Online: Progressive
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Sword Art Online: Progressive

Thể Loại Truyện : Fantasy, Mystery, Romance, Other, Adventure

Ngày tạo: 26-09,2015

Ngày cập nhật: 15-11,2018 (39 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 1,260

Tóm tắt:

Không thể thoát khỏi nơi này cho tới khi phá đảo game; game over đồng nghĩa với "cái chết" theo đúng nghĩa của nó. Không hề biết đến điều này, 10000 người đăng nhập vào "Sword Art Online", game thế hệ mới của loại game MMO, vén tấm màn của cuộc tử chiến. Đây là bản Reboot của arc SAO, bắt đầu từ 1, 2 ngày trước khi hạ được Boss tầng 1

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 38

15/11/2018

Chapter 37

22/08/2018

Chapter 36

15/03/2018

Chapter 35

08/03/2018

Chapter 34

11/02/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

29/07/2013

Chapter 2

02/09/2013

Chapter 3

12/11/2013

Chapter 4

01/02/2014

Chapter 5

01/02/2014

Chapter 6

14/03/2014

Chapter 6.5

14/03/2014

Chapter 7

14/03/2014

Chapter 8

31/05/2014

Chapter 9

05/06/2014

Chapter 10

26/09/2015

Chapter 10.5

26/09/2015

Chapter 11

26/09/2015

Chapter 12

26/09/2015

Chapter 13

26/09/2015

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 16.5

27/11/2016

Chapter 17

27/11/2016

Chapter 18

27/11/2016

Chapter 19.1

27/11/2016

Chapter 19.2

27/11/2016

Chapter 20

27/11/2016

Chapter 21

27/11/2016

Chapter 22

27/11/2016

Chapter 27

11/02/2018

Chapter 28

11/02/2018

Chapter 29

11/02/2018

Chapter 30

11/02/2018

Chapter 31

11/02/2018

Chapter 32

11/02/2018

Chapter 33

11/02/2018

Chapter 33.5

11/02/2018

Chapter 34

11/02/2018

Chapter 35

08/03/2018

Chapter 36

15/03/2018

Chapter 37

22/08/2018

Chapter 38

15/11/2018
Top