Sword Art Online: Progressive (Chap 10+)
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Sword Art Online: Progressive (Chap 10+)

Thể Loại Truyện : Mystery, Romance, Other, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (9 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 301

Tóm tắt:

Phần truyện ngoài của Sword Art Online, kể về quá trình hoàn thành từng tầng của Kirito từ tầng 1 cho tới tầng 74 ở truyện chính

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 11.5

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 16.5

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017
Top