Sword Art Online: Progressive (T.K Team)
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Sword Art Online: Progressive (T.K Team)

Thể Loại Truyện : Mystery, Romance, Other, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (17 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 369

Tóm tắt:

Phần truyện ngoài của Sword Art Online, kể về quá trình hoàn thành từng tầng của Kirito từ tầng 1 cho tới tầng 74 ở truyện chính Link Chap 1-10: http://blogtruyen.com/5266/sword-art-online-progressive

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 30

28/07/2017

Chapter 29

28/07/2017

Chapter 28

28/07/2017

Chapter 27

28/07/2017

Chapter 26

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 11.5

26/11/2016

Chapter 16

26/11/2016

Chapter 16.5

26/11/2016

Chapter 17

26/11/2016

Chapter 18

26/11/2016

Chapter 19

26/11/2016

Chapter 20

26/11/2016

Chapter 21

26/11/2016

Chapter 22

26/11/2016

Chapter 23

26/11/2016

Chapter 24

26/11/2016

Chapter 25

07/01/2017

Chapter 26

28/07/2017

Chapter 27

28/07/2017

Chapter 28

28/07/2017

Chapter 29

28/07/2017

Chapter 30

28/07/2017
Top