Ta không muốn nói ta chỉ là một con gà
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ta không muốn nói ta chỉ là một con gà

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhua, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 14-11,2015

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (54 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 916

Tóm tắt:

Tại một ổ gà bay ra một con Phượng hoàng, cùng với đệ đệ vào Nam ra Bắc, gặp biết bao nhiêu loại người, trãi qua tất cả buồn vui ly hợp, kết nên khúc ca yêu hận phân ly.


Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 50

27/11/2016

Chapter 49

27/11/2016

Chapter 48

14/11/2015

Chapter 47

20/10/2015

Chapter 46

23/09/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

05/04/2015

Chapter 2

05/04/2015

Chapter 3

06/04/2015

Chapter 4

07/04/2015

Chapter 5

08/04/2015

Chapter 6

11/04/2015

Chapter 7

12/04/2015

Chapter 8

14/04/2015

Chapter 8.1

16/04/2015

Chapter 9

17/04/2015

Extra-01

18/04/2015

Chapter 10

19/04/2015

Chapter 11

22/04/2015

Chapter 11.5

25/04/2015

Chapter 12

28/04/2015

Chapter 13

30/04/2015

Chapter 14

01/05/2015

Chapter 15

05/05/2015

Chapter 16

09/05/2015

Chapter 17

11/05/2015

Chapter 18

13/05/2015

Chapter 19

17/05/2015

Chapter 20

21/05/2015

Chapter 21

25/05/2015

Chapter 22

29/05/2015

Chapter 23

04/06/2015

Chapter 24

10/06/2015

Chapter 25

16/06/2015

Chapter 26

27/06/2015

Chapter 27

29/06/2015

Chapter 28

30/06/2015

Chapter 29

02/07/2015

Chapter 30

04/07/2015

Chapter 31

07/07/2015

Chapter 32

13/07/2015

Chapter 33

16/07/2015

Chapter 34

20/07/2015

Chapter 34.5

24/07/2015

Chapter 35

24/07/2015

Chapter 36

26/07/2015
Top