Tai Họa Chết Người
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tai Họa Chết Người

Thể Loại Truyện : Horror, Manhua, Supernatural, Action

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (43 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,077

Tóm tắt:

Ngày 1 tháng 5 năm 2015, là khoảng thời gian "vi-rút X" xuất hiện tròn một năm, khắp nơi trên cả nước, số người chết vì trào máu đã vượt quá vạn người. Tuy rằng quốc gia đã đổ rất nhiều tiền để chế tạo vắcxin phòng bệnh, nhưng số người chết vẫn liên tục tăng lên như cũ.........

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 47

28/07/2017

Chapter 46

28/07/2017

Chapter 45

28/07/2017

Chapter 44

28/07/2017

Chapter 43

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 11

27/11/2016

Chapter 12

27/11/2016

Chapter 13

27/11/2016

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 17

27/11/2016

Chapter 18

27/11/2016

Chapter 19

27/11/2016

Chapter 20

27/11/2016

Chapter 21

27/11/2016

Chapter 22

27/11/2016

Chapter 23

27/11/2016

Chapter 24

27/11/2016

Chapter 25

27/11/2016

Chapter 26

27/11/2016

Chapter 27

27/11/2016

Chapter 28

27/11/2016

Chapter 29

27/11/2016

Chapter 30

27/11/2016

Chapter 31

27/11/2016

Chapter 32

27/11/2016

Chapter 33

27/11/2016

Chapter 34

27/11/2016

Chapter 35

27/11/2016

Chapter 38

28/07/2017

Chapter 40

28/07/2017

Chapter 42

28/07/2017

Chapter 43

28/07/2017

Chapter 44

28/07/2017
Top