Tail of the moon
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tail of the moon

Thể Loại Truyện : Drama, Historical, Martial Arts, Romance

Ngày tạo: 06-01,2013

Ngày cập nhật: 06-01,2013 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 70

Tóm tắt:

1 con bé ,cháu của một trưởng làng ninja o phía nam Iga,hậu đậu, không làm việc gì ra hồn "buộc" phải cưới Hattori Hanzou trưởng nam nhà Segachi..thôi nói nhiều mệt wá tự đọc đj....

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top