Tail Star
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tail Star

Thể Loại Truyện : Fantasy, Martial Arts, Romance, Seinen, Supernatural, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 25-10,2012

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (17 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 711

Tóm tắt:

Các đây rất lâu, bên ngoài khoảng không gian xa xôi, tồn một hành tinh xanh biếc và tinh khiết giống như trái đất. Ở đó, có hai nữ hoàng cùng tồn tại và có thể kiểm soát sức mạnh của nó. Khi chỉ còn một nữ hoàng tồn tại, thế giới rơi vào hỗn loạn. Một cậu bé và một cô bé đã phải đứng lên chống lại nữ hoàng để bảo vệ tất cả những gì thân yêu của chúng.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 17

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 13

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

24/08/2012

Chapter 2

24/08/2012

Chapter 3

24/08/2012

Chapter 4

24/08/2012

Chapter 5

24/08/2012

Chapter 6

24/08/2012

Chapter 7

24/08/2012

Chapter 8

25/10/2012

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 11

27/11/2016

Chapter 12

27/11/2016

Chapter 13

27/11/2016

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 17

27/11/2016
Top