Take no Hana
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Take no Hana

Thể Loại Truyện : Romance, Shoujo, Tragedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (3 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 179

Tóm tắt:

Lời hứa đầu thai...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 1

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016
Top