Takumi-Kun Series
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Takumi-Kun Series

Thể Loại Truyện : Đang cập nhật

Ngày tạo: 25-06,2016

Ngày cập nhật: 17-11,2018 (0 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 370

Tóm tắt:

Shidou highschool Institute is an all-boys dormitory school located far from the city inside the mountains. Takumi, who is going out with the famous Gii - Saki Giichi in the academy, has a secret which no one knows...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top