TAL
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

TAL

Thể Loại Truyện : Mystery, Psychological, Other, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 07-02,2015

Ngày cập nhật: 07-02,2015 (96 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 1,006

Tóm tắt:

Họ bước đi như người bình thường, họ nói như người bình thường, nhưng thực tế...thì không có gì bình thường về họ cả, bởi họ có thể thực hiện hình ảnh hóa trong tâm trí mình,Họ tự cho mình là chachaoong hoặc là là shama Và họ ko pít mình đến thế giới này khi nào và ra sao,Bây giờ là thời gian mà để vị vua hiện tại lựa chọn người kế vị và ông ta đã thực hiện bằng việc chọn 1 người bình thường là "Yu jin".Và thế là rất nhiều chachaoong không chấp nhận 1 con người cai trị họ .Giờ thì chàng "Yu jin" tội nghiệp đó không biết thứ gì đột ngột tấn công mình .Và cố tránh các chachaoong đó giết mình!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 107

07/02/2015

Chapter 106

12/07/2014

Chapter 105

01/07/2014

Chapter 104

30/06/2014

Chapter 103

29/06/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

19/11/2013

Chapter 1

19/11/2013

Chapter 2

19/11/2013

Chapter 3

19/11/2013

Chapter 4

19/11/2013

Chapter 5

19/11/2013

Chapter 6

19/11/2013

Chapter 7

19/11/2013

Chapter 8

19/11/2013

Chapter 9

19/11/2013

Chapter 10

19/11/2013

Chapter 11

19/11/2013

Chapter 13

19/11/2013

Chapter 14

19/11/2013

Chapter 17

19/11/2013

Chapter 18

19/11/2013

Chapter 19

19/11/2013

Chapter 20

19/11/2013

Chapter 21

19/11/2013

Chapter 22

19/11/2013

Chapter 23

19/11/2013

Chapter 24

19/11/2013

Chapter 25

19/11/2013

Chapter 26

19/11/2013

Chapter 27

19/11/2013

Chapter 30

19/11/2013

Chapter 31

19/11/2013

Chapter 34

19/11/2013

Chapter 36

19/11/2013

Chapter 37

19/11/2013

Chapter 38

19/11/2013

Chapter 39

19/11/2013

Chapter 40

19/11/2013

Chapter 41

19/11/2013

Chapter 46

19/11/2013

Chapter 47

19/11/2013

Chapter 48

19/11/2013

Chapter 49

19/11/2013

Chapter 50

19/11/2013

Chapter 51

19/11/2013
Top