Tale of Eun Aran
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tale of Eun Aran

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhwa, Martial Arts, Supernatural, Tragedy, Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 26-10,2015

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (67 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,922

Tóm tắt:

Những murim từ lâu đã sống ẩn dật. Nhưng những robot người bí ẩn vẫn theo cùng giết tận họ. Cho đến có một cậu bé bị bắt. Đây là câu chuyện về cuộc chiến tranh giành sự sống của cậu

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 67

28/07/2017

Chapter 66

27/11/2016

Chapter 65

27/11/2016

Chapter 64

27/11/2016

Chapter 63

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

15/08/2014

Chapter 1

21/08/2014

Chapter 2

21/08/2014

Chapter 3

24/08/2014

Chapter 4

24/08/2014

Chapter 5

26/08/2014

Chapter 6

26/08/2014

Chapter 7

27/08/2014

Chapter 8

29/08/2014

Chapter 9

30/08/2014

Chapter 10

30/08/2014

Chapter 11

31/08/2014

Chapter 12

01/09/2014

Chapter 13

02/09/2014

Chapter 14

02/09/2014

Chapter 15

02/09/2014

Chapter 16

02/09/2014

Chapter 17

02/09/2014

Chapter 18

02/09/2014

Chapter 19

02/09/2014

Chapter 20

02/09/2014

Chapter 21

10/09/2014

Chapter 22

10/09/2014

Chapter 23

10/09/2014

Chapter 24

10/09/2014

Chapter 25

10/09/2014

Chapter 26

16/09/2014

Chapter 27

16/09/2014

Chapter 28

16/09/2014

Chapter 29

16/09/2014

Chapter 30

16/09/2014

Chapter 31

16/09/2014

Chapter 32

16/09/2014

Chapter 33

16/09/2014

Chapter 34

16/09/2014

Chapter 35

16/11/2014

Chapter 36

08/12/2014

Chapter 37

13/12/2014

Chapter 38

25/12/2014

Chapter 39

05/01/2015
Top