Tale Of Nezha
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tale Of Nezha

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Historical, Martial Arts, Romance, Action, Adventure

Ngày tạo: 28-08,2013

Ngày cập nhật: 28-08,2013 (3 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 232

Tóm tắt:

Truyện về Natra, des tiếng anh mình lười dịch lắm =)

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 3

28/08/2013

Chapter 2

28/08/2013

Chapter 1

22/08/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

22/08/2013

Chapter 2

28/08/2013

Chapter 3

28/08/2013
Top