Tales of Zestiria Comic
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tales of Zestiria Comic

Thể Loại Truyện : Fantasy, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 78

Tóm tắt:

Ngoại truyện của Tales of Zestiria..

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017
Top