Tấm Cám: Untold God Father
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tấm Cám: Untold God Father

Thể Loại Truyện : Other

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 07-01,2017 (5 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 231

Tóm tắt:

Câu chuyện về ông Bụt mà chưa bao giờ đc nhắc đến,,,,,,,, Hãy chuẩn bị tâm lý cho điều này, bởi tất cả ko như những gì bạn tưởng tượng đâu

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 5

07/01/2017

Chapter 4

07/01/2017

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 1

26/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

07/01/2017

Chapter 5

07/01/2017
Top