Tam Quốc Diễn Nghĩa
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tam Quốc Diễn Nghĩa

Thể Loại Truyện : Historical, Action, Adventure

Ngày tạo: 30-11,2014

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (113 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 1,249

Tóm tắt:

"Không sinh cùng ngày,cùng tháng nhưng nguyện chết cùng ngày,cùng giờ" Triều đình nhà Hán đang vô cùng rối loạn vì bọn quan lại thối nát và đạo tặc Khăn Vàng.Để cứu vớt những người dân thống khổ.Lưu bị, Quan Vũ, Trương Phi kết nghĩa huynh đệ,mở màn cho một câu chuyện về những người anh hùng...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 112

27/11/2016

Chapter 111

27/11/2016

Chapter 110

27/11/2016

Chapter 109

27/11/2016

Chapter 108

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

02/03/2014

Chapter 2

02/03/2014

Chapter 3

03/03/2014

Chapter 4

04/03/2014

Chapter 5

04/03/2014

Chapter 6

10/03/2014

Chapter 7

10/03/2014

Chapter 8

18/03/2014

Chapter 9

18/03/2014

Chapter 10

18/03/2014

Chapter 11

18/03/2014

Chapter 12

18/03/2014

Chapter 13

18/03/2014

Chapter 14

22/03/2014

Chapter 15

23/03/2014

Chapter 16

25/03/2014

Chapter 17

27/03/2014

Chapter 18

30/03/2014

Chapter 19

31/03/2014

Chapter 20

01/04/2014

Chapter 21

03/04/2014

Chapter 22

05/04/2014

Chapter 23

07/04/2014

Chapter 24

09/04/2014

Chapter 25

10/04/2014

Chapter 26

11/04/2014

Chapter 27

12/04/2014

Chapter 28

15/04/2014

Chapter 29

16/04/2014

Chapter 30

17/04/2014

Chapter 31

19/04/2014

Chapter 32

20/04/2014

Chapter 33

22/04/2014

Chapter 34

23/04/2014

Chapter 35

25/04/2014

Chapter 36

26/04/2014

Chapter 37

28/04/2014

Chapter 38

01/05/2014

Chapter 39

03/05/2014

Chapter 40

04/05/2014
Top