Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhua, Mystery

Ngày tạo: 21-11,2015

Ngày cập nhật: 12-12,2018 (104 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 2,244

Tóm tắt:

Chúng thần thời viễn cổ hôi phi yên diệt gần hết, hiện nay chỉ còn có Long Tộc, Phượng Tộc và bộ tộc Cửu Vỹ Bạch Hồ Ly là còn lại chút hậu nhân. Bạch Đế Hồ Quân dưới gối chỉ có bốn người con trai và một nữ nhân.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 39

12/12/2018

Chapter 38.9

11/12/2018

Chapter 38.8

07/12/2018

Chapter 38.7

23/10/2018

Chapter 38.6

29/09/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/11/2015

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7.1

26/11/2016

Chapter 7.2

26/11/2016

Chapter 8.1

26/11/2016

Chapter 8.2

26/11/2016

Chapter 9.1

26/11/2016

Chapter 9.2

26/11/2016

Chapter 10.1

27/07/2017

Chapter 10.2

27/07/2017

Chapter 10.3

27/07/2017

Chapter 11.1

27/07/2017

Chapter 11.2

27/07/2017

Chapter 11.3

27/07/2017

Chapter 12.1

27/07/2017

Chapter 12.2

27/07/2017

Chapter 13.1

27/07/2017

Chapter 13.2

27/07/2017

Chapter 13.3

27/07/2017

Chapter 14.1

27/07/2017

Chapter 14.2

27/07/2017

Chapter 14.3

27/07/2017

Chapter 15.1

27/07/2017

Chapter 15.2

27/07/2017

Chapter 15.3

27/07/2017

Chapter 16.1

27/07/2017

Chapter 16.2

27/07/2017

Chapter 16.3

27/07/2017

Chapter 17.1

27/07/2017

Chapter 17.2

27/07/2017

Chapter 17.3

27/07/2017

Chapter 18.1

27/07/2017

Chapter 18.2

27/07/2017

Chapter 18.3

27/07/2017

Chapter 19.1

27/07/2017

Chapter 19.2

27/07/2017
Top