Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Thể Loại Truyện : Xuyên Không, Manhwa, Romance, Other, Comedy

Ngày tạo: 17-11,2015

Ngày cập nhật: 16-12,2018 (202 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 3,648

Tóm tắt:

Chuyện nói về tiểu chủ nhân Công Diệp Ẩn vì hoàn thành nhiệm vụ ủy thác mà xuyên duyệt qua các thời đại, những câu chuyện phát sinh sau khi tương ngộ với rất nhiều nhân vật trứ danh trên lịch sử.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 180.1

16/12/2018

Chapter 179.2

09/12/2018

Chapter 179.1

02/12/2018

Chapter 178.2

25/11/2018

Chapter 178.1

18/11/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

03/08/2015

Chapter 2

03/08/2015

Chapter 3

03/08/2015

Chapter 4

03/08/2015

Chapter 5

03/08/2015

Chapter 6

03/08/2015

Chapter 7

03/08/2015

Chapter 8

03/08/2015

Chapter 9

03/08/2015

Chapter 10

03/08/2015

Chapter 11

03/08/2015

Chapter 12

03/08/2015

Chapter 13

03/08/2015

Chapter 14

03/08/2015

Chapter 15

03/08/2015

Chapter 16

03/08/2015

Chapter 17

03/08/2015

Chapter 18

03/08/2015

Chapter 19

03/08/2015

Chapter 20

03/08/2015

Chapter 21

03/08/2015

Chapter 22

03/08/2015

Chapter 23

03/08/2015

Chapter 24

03/08/2015

Chapter 25

03/08/2015

Chapter 26

03/08/2015

Chapter 27

03/08/2015

Chapter 28

03/08/2015

Chapter 29

03/08/2015

Chapter 30

03/08/2015

Chapter 31

03/08/2015

Chapter 32

03/08/2015

Chapter 33

03/08/2015

Chapter 34

03/08/2015

Chapter 35

03/08/2015

Chapter 36

03/08/2015

Chapter 37

03/08/2015

Chapter 38

03/08/2015

Chapter 39

03/08/2015

Chapter 40

03/08/2015
Top