Tân Tác Trung Hoa Anh Hùng
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tân Tác Trung Hoa Anh Hùng

Thể Loại Truyện : Manhua

Ngày tạo: 12-11,2015

Ngày cập nhật: 12-11,2015 (28 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 1,576

Tóm tắt:

1 tác phẩm mới của Cty Thiên Hạ (nơi ra đời của Phong Vân). Tác phẩm Trung Hoa Anh Hùng của Mã Vinh Thành nay lại được phóng tác lại, cùng đón xem nào!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 28

12/11/2015

Chapter 28 End

31/08/2014

Chapter 27

30/08/2014

Chapter 26

25/07/2014

Chapter 24

20/07/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

25/08/2013

Chapter 2

05/01/2014

Chapter 3

05/01/2014

Chapter 4

05/01/2014

Chapter 5

05/01/2014

Chapter 6

13/01/2014

Chapter 7

13/01/2014

Chapter 8

13/01/2014

Chapter 9

15/01/2014

Chapter 10

19/01/2014

Chapter 11

07/02/2014

Chapter 12

28/04/2014

Chapter 13

05/05/2014

Chapter 14

09/05/2014

Chapter 15

10/05/2014

Chapter 16

06/06/2014

Chapter 17

12/06/2014

Chapter 18

16/06/2014

Chapter 19

18/06/2014

Chapter 20

23/06/2014

Chapter 21

29/06/2014

Chapter 22

05/07/2014

Chapter 23

12/07/2014

Chapter 24

20/07/2014

Chapter 26

25/07/2014

Chapter 27

30/08/2014

Chapter 28 End

31/08/2014

Chapter 28

12/11/2015
Top