Tân Tây Du Ký
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tân Tây Du Ký

Thể Loại Truyện : Comedy

Ngày tạo: 30-10,2013

Ngày cập nhật: 30-10,2013 (107 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,891

Tóm tắt:

Ai cũng đã từng xem qua Tây Du Ký nhưng đã ai từng hỏi nếu thầy trò đường tăng rơi vào thế kỷ 21 thì sẽ ra sao !!! họ đã gặp rất nhìu truyện dở khóc dở cười

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 107

30/10/2013

Chapter 106

30/10/2013

Chapter 105

30/10/2013

Chapter 104

24/09/2013

Chapter 103

24/09/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/10/2012

Chapter 2

21/10/2012

Chapter 3

21/10/2012

Chapter 4

21/10/2012

Chapter 5

21/10/2012

Chapter 6

21/10/2012

Chapter 7

21/10/2012

Chapter 8

21/10/2012

Chapter 9

21/10/2012

Chapter 10

21/10/2012

Chapter 11

21/10/2012

Chapter 12

21/10/2012

Chapter 13

21/10/2012

Chapter 14

24/09/2013

Chapter 15

24/09/2013

Chapter 16

24/09/2013

Chapter 17

24/09/2013

Chapter 18

24/09/2013

Chapter 19

24/09/2013

Chapter 20

24/09/2013

Chapter 21

24/09/2013

Chapter 22

24/09/2013

Chapter 23

24/09/2013

Chapter 24

24/09/2013

Chapter 25

24/09/2013

Chapter 26

24/09/2013

Chapter 27

24/09/2013

Chapter 28

24/09/2013

Chapter 29

24/09/2013

Chapter 30

24/09/2013

Chapter 31

24/09/2013

Chapter 32

24/09/2013

Chapter 33

24/09/2013

Chapter 34

24/09/2013

Chapter 35

24/09/2013

Chapter 36

24/09/2013

Chapter 37

24/09/2013

Chapter 38

24/09/2013

Chapter 39

24/09/2013

Chapter 40

24/09/2013
Top