Tần Vương Doanh Chính
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tần Vương Doanh Chính

Thể Loại Truyện : Manhua

Ngày tạo: 25-09,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (68 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,956

Tóm tắt:

Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính nói về cuộc đời Tần Thủy Hoàng.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 67

27/11/2016

Chapter 66

25/09/2015

Chapter 65

25/09/2015

Chapter 64

25/09/2015

Chapter 63

04/09/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

06/04/2014

Chapter 2

06/04/2014

Chapter 3

06/04/2014

Chapter 4

06/04/2014

Chapter 5

06/04/2014

Chapter 6

06/04/2014

Chapter 7

06/04/2014

Chapter 8

06/04/2014

Chapter 9

06/04/2014

Chapter 10

06/04/2014

Chapter 11

06/04/2014

Chapter 12

06/04/2014

Chapter 13

06/04/2014

Chapter 14

06/04/2014

Chapter 15

06/04/2014

Chapter 16

06/04/2014

Chapter 17

06/04/2014

Chapter 18

06/04/2014

Chapter 19

06/04/2014

Chapter 20

06/04/2014

Chapter 21

06/04/2014

Chapter 22

11/06/2014

Chapter 23

11/06/2014

Chapter 24

11/06/2014

Chapter 25

11/06/2014

Chapter 26

11/06/2014

Chapter 27

11/06/2014

Chapter 28

11/06/2014

Chapter 29.1

13/06/2014

Chapter 29.2

13/06/2014

Chapter 30

21/08/2014

Chapter 31

21/08/2014

Chapter 32

21/08/2014

Chapter 33

21/08/2014

Chapter 34

21/08/2014

Chapter 35

02/10/2014

Chapter 36

01/06/2015

Chapter 37

01/06/2015

Chapter 38

01/06/2015

Chapter 39

01/06/2015
Top