Tao Tie Jie
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tao Tie Jie

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Tragedy

Ngày tạo: 31-10,2013

Ngày cập nhật: 31-10,2013 (11 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 577

Tóm tắt:

Những câu chuyện tình bi thảm

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 11

31/10/2013

Chapter 10

26/10/2013

Chapter 9

08/10/2013

Chapter 8

22/08/2013

Chapter 7

21/08/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

31/05/2013

Chapter 2

07/08/2013

Chapter 3

07/08/2013

Chapter 4

07/08/2013

Chapter 5

11/08/2013

Chapter 6

19/08/2013

Chapter 7

21/08/2013

Chapter 8

22/08/2013

Chapter 9

08/10/2013

Chapter 10

26/10/2013

Chapter 11

31/10/2013
Top