Tạp chí Truyện Tranh Việt Online
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tạp chí Truyện Tranh Việt Online

Thể Loại Truyện : Other

Ngày tạo: 21-10,2012

Ngày cập nhật: 21-10,2012 (13 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 713

Tóm tắt:

“Truyện Tranh Việt Online” là sự tiếp nối dựa trên nền tảng mà Thần đồng Đất Việt FC, Truyện Tranh Việt 13+ và GreenFarm đã xây dựng. “Truyện Tranh Việt Online” sẽ cố gắng kế thừa và phát huy ưu điểm của những tạp chí đi trước để ngày càng hoàn thiện hơn.

Xem Thêm
Top