Tây Du Ký Bựa
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tây Du Ký Bựa

Thể Loại Truyện : Fantasy, Harem, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 28-10,2015

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (75 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,424

Tóm tắt:

Trở về tuổi thơ bị đục khoét với một phiên bản Tây Du Ký Bựa Ver...
Chi tiết cứ đọc sẽ biết
Cấm trẻ con, phụ nữ có thai, tim bẩm sinh,...etc hay đơn giản là không muốn tuổi thơ bị đục khoét

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 47

28/07/2017

Chapter 46

28/07/2017

Chapter 45

28/07/2017

Chapter 44

28/07/2017

Chapter 43

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

30/05/2015

Chapter 2.1

30/05/2015

Chapter 2.2

30/05/2015

Chapter 3.1

30/05/2015

Chapter 3.2

30/05/2015

Chapter 4.1

30/05/2015

Chapter 4.2

31/05/2015

Chapter 5.1

01/06/2015

Chapter 5.2

03/06/2015

Chapter 6.1

03/06/2015

Chapter 6.2

04/06/2015

Chapter 7.1

05/06/2015

Chapter 7.2

09/08/2015

Chapter 8.1

09/08/2015

Chapter 8.2

10/08/2015

Chapter 9.1

03/10/2015

Chapter 9.2

28/10/2015

Chapter 10.1

26/11/2016

Chapter 10.2

26/11/2016

Chapter 11.1

26/11/2016

Chapter 11.2

26/11/2016

Chapter 12.1

26/11/2016

Chapter 12.2

26/11/2016

Chapter 13.1

26/11/2016

Chapter 13.2

26/11/2016

Chapter 14.1

26/11/2016

Chapter 14.2

26/11/2016

Chapter 15.1

26/11/2016

Chapter 15.2

26/11/2016

Chapter 16.1

26/11/2016

Chapter 16.2

26/11/2016

Chapter 17.1

26/11/2016

Chapter 17.2

26/11/2016

Chapter 18.1

26/11/2016

Chapter 18.2

26/11/2016

Chapter 19.1

26/11/2016

Chapter 19.2

26/11/2016

Chapter 20.1

26/11/2016

Chapter 20.2

26/11/2016

Chapter 21.1

26/11/2016
Top