Tây Du Tầm Sư Phục Ma Lục
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tây Du Tầm Sư Phục Ma Lục

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhua, Martial Arts, Action, Adventure

Ngày tạo: 27-07,2017

Ngày cập nhật: 05-08,2017 (36 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 318

Tóm tắt:

Đường Tăng chín đời luân hồi, dưới Ngũ Hành Sơn gặp lại Đại Yêu Tôn Ngộ Không, Đường Tăng nghe Tôn Ngộ Không thuật lại câu chuyện về chín đừoi đã qua đi tìm sư phụ giải cứu cho người đời. Cuối cùng Huyền Trang tham phá luân hồi, Ngộ Không tìm được câu trả lời, hai người lần nữa lên đường Tây Du trong kiếp thứ mườ

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 36

05/08/2017

Chapter 35

03/08/2017

Chapter 34

01/08/2017

Chapter 33

27/07/2017

Chapter 32

27/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/07/2017

Chapter 2

27/07/2017

Chapter 3

27/07/2017

Chapter 4

27/07/2017

Chapter 10

27/07/2017

Chapter 11

27/07/2017

Chapter 12

27/07/2017

Chapter 13

27/07/2017

Chapter 14

27/07/2017

Chapter 15

27/07/2017

Chapter 16

27/07/2017

Chapter 17

27/07/2017

Chapter 18

27/07/2017

Chapter 19

27/07/2017

Chapter 20

27/07/2017

Chapter 21

27/07/2017

Chapter 22

27/07/2017

Chapter 5

27/07/2017

Chapter 6

27/07/2017

Chapter 7

27/07/2017

Chapter 8

27/07/2017

Chapter 9

27/07/2017

Chapter 23

27/07/2017

Chapter 24

27/07/2017

Chapter 25

27/07/2017

Chapter 26

27/07/2017

Chapter 27

27/07/2017

Chapter 28

27/07/2017

Chapter 29

27/07/2017

Chapter 30

27/07/2017

Chapter 31

27/07/2017

Chapter 32

27/07/2017

Chapter 33

27/07/2017

Chapter 34

01/08/2017

Chapter 35

03/08/2017

Chapter 36

05/08/2017
Top