Tay Trái Nắm Tay Phải
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tay Trái Nắm Tay Phải

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 14-08,2018 (29 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 557

Tóm tắt:

Đọc rồi biết ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 29

14/08/2018

Chapter 28

13/08/2018

Chapter 27

23/06/2018

Chapter 26

22/06/2018

Chapter 25

13/06/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

25/09/2017

Chapter 14

26/09/2017

Chapter 13

28/09/2017

Chapter 14

30/09/2017

Chapter 15

03/10/2017

Chapter 16

05/10/2017

Chapter 17

09/10/2017

Chapter 18

09/10/2017

Chapter 19

13/10/2017

Chapter 20

17/10/2017

Chapter 21

11/02/2018

Chapter 22

15/02/2018

Chapter 23

21/02/2018

Chapter 24

22/02/2018

Chapter 25

13/06/2018

Chapter 26

22/06/2018

Chapter 27

23/06/2018

Chapter 28

13/08/2018

Chapter 29

14/08/2018
Top