Tayutama - Kiss on My Deity
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tayutama - Kiss on My Deity

Thể Loại Truyện : Ecchi, Harem, Supernatural, Comedy

Ngày tạo: 30-09,2014

Ngày cập nhật: 30-09,2014 (6 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 374

Tóm tắt:

chả biết nữa... thui thì đọc rùi sẽ hỉu.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 6

30/09/2014

Chapter 5

30/09/2014

Chapter 4

18/06/2013

Chapter 3

14/06/2013

Chapter 2

08/06/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

07/06/2013

Chapter 2

08/06/2013

Chapter 3

14/06/2013

Chapter 4

18/06/2013

Chapter 5

30/09/2014

Chapter 6

30/09/2014
Top