Team Medical Dragon - Y Đội Rồng
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Team Medical Dragon - Y Đội Rồng

Thể Loại Truyện : Drama, Mature, Seinen

Ngày tạo: 22-04,2015

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (100 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,577

Tóm tắt:

Bác sĩ Katou là một phụ nữ tràn đầy tham vọng cải tổ lại toàn bộ hệ thống y dược kém hiệu quả và mục ruỗng của Nhật Bản từ bên trong lòng nó bằng cách trở thành một giáo sư tại một bệnh viện thuộc đại học y quốc gia. Cô tìm cách tiếp cận bác sĩ tự do Asada Ryuutarou nhằm nhanh chóng đạt được chức vị giáo sư bằng công trình nghiên cứu với sự giúp đỡ của Asada. Sự từ chối thỏa hiệp với hệ thống y dược của Asada khiến không chỉ kế hoạch mà sự nghiệp của cô cũng có nguy cơ tiêu tan. Katou bất chấp tất cả, kể cả việc thỏa hiệp để đạt được mục đích nhưng sự thối nát của cả hệ thống dần dần được bóc trần ra bởi những hành động của bác sĩ Asada đã khiến cô thực sự tự vấn lại mục tiêu của mình...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 99

28/07/2017

Chapter 98

28/07/2017

Chapter 97

28/07/2017

Chapter 96

28/07/2017

Chapter 95

07/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

02/06/2013

Chapter 2

09/06/2013

Chapter 3

11/06/2013

Chapter 4

17/06/2013

Chapter 5

22/06/2013

Chapter 6

26/06/2013

Chapter 7

29/06/2013

Chapter 8

02/07/2013

Chapter 9

05/07/2013

Chapter 10

09/07/2013

Chapter 11

16/07/2013

Chapter 12

24/07/2013

Chapter 13

29/07/2013

Chapter 14

03/08/2013

Chapter 15

06/08/2013

Chapter 16

11/08/2013

Chapter 17

19/08/2013

Chapter 18

28/08/2013

Chapter 19

03/09/2013

Chapter 20

10/09/2013

Chapter 21

17/09/2013

Chapter 22

25/09/2013

Chapter 23

07/10/2013

Chapter 24

11/10/2013

Chapter 25

15/10/2013

Chapter 26

23/10/2013

Chapter 27

29/10/2013

Chapter 28

05/11/2013

Chapter 29

12/11/2013

Chapter 30

19/11/2013

Chapter 31

27/11/2013

Chapter 32

17/12/2013

Chapter 33

17/12/2013

Chapter 34

25/12/2013

Chapter 35

01/01/2014

Chapter 36

09/01/2014

Chapter 37

16/01/2014

Chapter 38

22/01/2014

Chapter 39

03/02/2014

Chapter 40

05/02/2014
Top