Teen Mom
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Teen Mom

Thể Loại Truyện : Drama, Seinen, Other

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (10 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 339

Tóm tắt:

Những câu chuyện cảm động của bà mẹ Teen nhận ra mình đã đi ngược lại với xã hội do việc mang thai sớm của cô

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 9

07/01/2017

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 9

07/01/2017

Chapter 10

28/07/2017
Top